Wyszukiwanie zaawansowane
 • Przeglądasz eksponat

Dokument cesarza Ferdynanda I z 1561 r. AH/99  Print

Kategoria: Rękopisy i druki / Cymelia

 • Nazwa:
 • Dokument cesarza Ferdynanda I z 1561 r. AH/99
 • Numer inwentarzowy:
 • MP/AH/99
 • Datowanie:
 • 1561 r.
 • Miejsce powstania lub znalezienia:
 • Śląsk
 • Technika wykonania i materiał:
 • pergamin, rękopis
 • Wymiary:
 • 55 cm x 70 cm
 • Właściciel:
 • Muzeum Ziemi Prudnickiej
 • Słowa kluczowe / tagi:
 • Prudnik, śląsk, rękopis, pieczęć, Neustadt

Treść dokumentu (polski przekład):

My Ferdynand z Bożej łaski wybrany cesarz Czech po wszystkie czasy Rzeszy Niemieckiej, Węgier, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, arcyksiążę Austrii i Moraw, książę Burgundii, Brabancji i wszystkich książąt na Śląsku zastawiliśmy w 1558 r. naszemu wiernemu Conradowi Sauermannowi, panu Jelcza, nasze dobro i miasto Prudnik wraz z przedmieściami i należącymi do nich wioskami: Lubrzą, Dytmarowem, Jasioną, Szybowicami, Włócznem, Rudziczką oraz Mieszkowicami. Leżący w naszym dobru urząd przekazany zastawnie wraz z talarami i groszami ma być w 1561 r. ukończony, a suma zastawna wypłacona. Znajdujący się w trudnym położeniu burmistrz [Fabian Pantel] i rajcy miejscy wraz z mieszkańcami Prudnika i okolic, w jakim postawił ich pan zastawny, proszą najłaskawiej o jego odwołanie.

Zastaw może być im zatwierdzony pod warunkiem uiszczenia szylinga zastawnego. Ponieważ wspomniany burmistrz i rajcy miejscy naszego Prudnika wypłacili naszemu drogiemu górno - i dolnośląskiemu rentmistrzowi Hamsenowi Ratschpergersowi kwotę przekraczającą o 6000 talarów sumę zastawną Sauermanna zatwierdzam dobrowolnie i w akcie szczególnej łaski odstąpienie. Na mocy tego listu burmistrzowi i rajcom oraz mieszkańcom naszego miasta Prudnika zostaje przekazany za uiszczeniem szylinga zastawnego zamek z wieżą oraz wszystkimi wyżej wymienionymi wioskami i należącymi do miasta Prudnik polami i łąkami, a także użytkami, czynszami, cłami, wspaniałościami oraz poddanymi. Zgodnie z prawem i słusznością mają oni przez osiemnaście lat posiadać odpowiedzialność i korzystać z niej, tak jak nasi spadkobiercy i potomkowie oraz królowie i książęta na całym Śląsku, jak i w innych miastach Rzeszy. Dziś odstępujemy im tą odpowiedzialność wraz z obowiązkiem zastawnym.

W akcie łaski i po namyśle zwalniamy naszych spadkobierców z podatków i przypadłości. Na mocy cesarskiego listu zwalniamy ich także z szylinga odręcznego, jaki musieliby wypłacić Sauermannowi za podwójne odstąpienie oraz uiszczonych przez nich sześciu tysięcy talarów. Zatem przed upływem osiemnastu lat nie muszą oni oddawać tej kwoty. Tak przyrzekliśmy łaskawie burmistrzowi, rajcom miejskim oraz mieszkańcom. W akcie szczególnej łaski przyrzekamy również po upływie osiemnastu lat nie zastawiać już dobra i miasta Prudnik, lecz wraz z podległymi mu wioskami i domostwami przekazać je zgodnie z inwentarzem naszym spadkobiercom.

Tak jak nasi spadkobiercy na terenie państwa oraz miast Opola i Raciborza tak i wyżej wspomniani rajcy mają nasze przyzwolenie i obowiązek nieograniczonego sprawowania władzy sądowniczej na wsiach przez kolejne osiemnaście lat. Jednak mają to czynić z zachowaniem wszystkich praw i terminów. Mają oni również obowiązek utrzymania miasta, zamku i domów w dobrym stanie. Daję się im prawo ustanawiania szlacheckich burgrabiów, przy zachowaniu królewsko-książęcej legalności.

Niechaj moc tego postanowienia trwa teraz i w przyszłości nienaruszona dla całego księstwa opolskiego. Niechaj wyżej wymienieni burmistrz, rajcy oraz mieszkańcy trwają w tym postanowieniu stosując je. Zabrania się dowolnego wydawania dokumentu oraz jego użytkowania w innych celach. Wydano we Wiedniu w dniu św. rycerza Jerzego, tj. dwudziestego trzeciego kwietnia roku Pańskiego 1561.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym obiekcie lub poinformować pracowników Muzeum o ważnym fakcie?
Napisz do nas. Wyślij wiadomość na temat tego obiektu.

 • Partnerzy projektu i informacje o dofinansowaniu