Wyszukiwanie zaawansowane

Zasady korzystania z wortalu

  1. Administratorem wortalu „Wirtualne Oblicze Kultur. Cyfrowe Muzeum polsko-czeskiego pogranicza”, zwanego dalej „Wortalem WOK”, jest Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
  2. Elementy Wortalu WOK należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.
  3. Elementy Wortalu WOK, w szczególności teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne i multimedialne, a także logo oraz nazwa, podlegają ochronie prawnej. W przypadku naruszenia prawa autorskiego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
  4. Elementy Wortalu WOK mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na użytek własny w celach niekomercyjnych, w szczególności naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych.
  5. Zabrania się Użytkownikom kopiowania oraz rozpowszechniania, a także modyfikowania w jakikolwiek sposób, elementów Wortalu WOK w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Wortalu WOK. Kopiując i rozpowszechniając elementy Wortalu WOK, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Administratora Wortalu WOK, należy zaznaczyć źródło ich pochodzenia, poprzez wskazanie adresu strony internetowej.
  6. Autorskie prawa majątkowe do elementów Wortalu WOK, przysługują Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku lub Partnerom projektu „Wirtualne Oblicze Kultur”.
  • Partnerzy projektu i informacje o dofinansowaniu